Lokale inwestycyjne
przy ulicy Stefana Batorego 18
w Warszawie