Lokale inwestycyjne
przy ulicy Stefana Batorego 16
w Warszawie